Odborné kurzy

Podvojné účtovníctvo

Pripravovaná realizácia
Termín: 02. Október 2018 - 06. November 2018
Miesto: Galanta
Cena: 199 EUR (Nie sme platca DPH.)
Kontakt: tel.: 0907 581 900
Informácie: e-mail: akademials@akademials.sk, akademials@seznam.cz

Cieľ kurzu:

Cieľom kurzu je naučiť absolventov účtovať v sústave podvojného účtovníctva,  samostatne a komplexne viesť agendu účtovníctva, výkazníctvo až po spracovanie daňového priznania.

Kurz je určený nezamestnaným, absolventom stredných a vysokých škôl neekonomického zamerania, záujemcom o získanie, resp. rozšírenie odborných znalostí potrebných pre spracovanie a vedenie podvojného účtovníctva.

V prípade záujmu sa môžu záujemci prihlasovať mailom, faxom, telefonicky, či osobne na naše kontaktné údaje. Prihláseným záujemcom pošleme pozvánku s programom, časovým harmonogramom a platobnými údajmi. Účastníci kurzu dostanú učebný materiál, ktorý je zahrnutý v cene kurzu.

Kurz sa realizuje každý druhý deň, 3x do týždňa cez pracovnú dobu. 

Kurz je jedným z dvoch modulov kurzu akreditovaných Ministerstvom školstva SR pod názvom Podnikové účtovníctvo. Jednotlivé moduly (Jednoduché účtovníctvo, Podvojné účtovníctvo) sa obsahovo dopĺňajú, no je ich možné absolvovať aj samostatne. V časovej postupnosti sa moduly navzájom nepodmieňujú - tvoria uzavreté celky so samostatným zameraním, ktoré vychádzajú z individuálnych potrieb záujemcov o získanie vedomostí v danej oblasti. Ucelené absolvovanie všetkých modulov poskytne záujemcovi komplexné vedomosti potrebné pre kvalifikované vedenie a spracovanie ekonomickej agendy podnikateľského subjektu s dôrazom na účtovníctvo.

Obsah kurzu:

 1. Podstata a význam ekonomických informácií u podnikateľských subjektov
 2. Zákon NR SR č.431/2002 Z.z. o účtovníctve
 3. Charakteristika obchodného majetku a zdrojov krytia
 4. Podstata podvojnosti účtovníctva
 5. Účtovné zápisy a účtovné knihy
 6. Krátky súvislý príklad
 7. Postupy účtovania a rámcová účtovná osnova pre podnikateľov
 8. Účtovanie na účtoch triedy 0 - Dlhodobý majetok
 9. Účtovanie na účtoch triedy 1 - Zásoby
 10. Účtovanie na účtoch triedy 2 - Finančné účty
 11. Účtovanie na účtoch triedy 3 - Zúčtovacie vzťahy
 12. Účtovanie na účtoch triedy 4 - Kapitálové účty a dlhodobé záväzky
 13. Účtovanie na účtoch triedy 5 - Náklady a trieda 6 - Výnosy
 14. Súvislý príklad účtovania u PO, účtovná závierka
 15. Súvislý príklad účtovania u FO, účtovná závierka
 16. Záverečné skúšky

Metódy prípravy:

Odborný garant - lektor:

Ing. Renata Parízková, odborný garant, lektor a praktik v oblasti podvojného účtovníctva

Termín:

02. Október 2018 - 06. November 2018

Miesto konania:

Galanta

Cena:

199 EUR (Nie sme platca DPH.)

Počet hodín:

75 hod

Rôzne:

Kurz je akreditovaný, je ho možné preplatiť aj cez UPSVAR - REPAS

V poplatku sú zahrnuté pracovné materiály, tlačivá, súbor komplexných príkladov a vydanie osvedčenia o absolvovaní kurzu.

Prihlásení záujemcovi obdržia pozvánky s podrobnými organizačnými pokynmi.

 

Prihlásiť sa on-line teraz