Aktuálne organizujeme

Odborné kurzy

Konverzačné kurzy anglického jazyka - individuálne doučovanie

Pripravovaná realizácia
Termín: 01. Júl 2018 - 31. December 2018
Miesto: Galanta
Cena: 15 EUR / Vyučovacia hodina (Nie sme platca DPH.)
Kontakt: tel.: 0907 581 900
Informácie: e-mail: akademials@akademials.sk, akademials@seznam.cz

Cieľ kurzu:

Doučovanie z anglického jazyka.

Je zameraný na konverzáciu, určený je pre záujemcov, ktorí ovládajú anglický jazyk na úrovni A2, B1, B2.

Počet účastníkov v skupine - max 8 osôb. Najefektívnejšia výučba - face - to - face. Jeden účastník a lektor.

Kurz je určený tým, ktorí sa potrebujú zdokonaliť v konverzácii z anglického jazyka pre potreby strednej alebo vysokej školy. Prípadne sa potrebujú naučiť hovoriť.

 

 

Obsah kurzu:

Obsah kurzu je prispôsobený potrebám klienta v oblasti anglickej gramatiky a anglickej konverzácie.

Výučba sa realizuje 2 alebo 3x týždenne po 1 hodine, podľa požiadaviek klienta.

Odborný garant - lektor:

Mgr. Robert Báby

Termín:

01. Júl 2018 - 31. December 2018

Miesto konania:

Galanta

Cena:

15 EUR / Vyučovacia hodina (Nie sme platca DPH.)

Rôzne:

Miesto výučby:

Učebňa Akadémie LS, Galanta, Mierové nám. č. 1.

Prihlásiť sa on-line teraz