Semináre a školenia

Daňové priznanie za r. 2018, zmeny zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2019

Pripravovaná realizácia
Termín: 11. Február 2019
Miesto: Veľká zasadačka Mestského úradu v Galante
Cena: 48 EUR (Nie sme platca DPH.)
Kontakt: tel.: 0907 581 900
Informácie: e-mail: akademials@akademials.sk, akademials@seznam.cz

Program:

 

1/ Kto má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov FO a PO ?                                       

určenie okruhu daňovníkov povinných podať daňové priznanie

2/ Základ dane fyzickej osoby                                                                                                

určenie základu dane, nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus

3/ Základ dane právnickej osoby                                                                                            

daňové výdavky, nedaňové výdavky, odpisy, DPH ako daňový náklad

4/Minimálna výška dane FO a daňová licencia PO – postup po zrušení licencie od  r.2018

5/Obchodné vzťahy medzi závislými osobami transferové oceňovanie

5/Preddavky na daň na rok 2019

6/ Novelizácia zákona o dani z príjmov k 1.1.2019 - zmeny zákona platné od 1. 1. 2019

7/Diskusia – poradenstvo, odpovede na otázky účastníkov seminára

Odborný garant - lektor:

JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca

Termín:

11. Február 2019

Miesto konania:

Veľká zasadačka Mestského úradu v Galante

Cena:

48 EUR (Nie sme platca DPH.)

Rôzne:

 

IČO: 42165903
DIČ: 2023700921

Majiteľ účtu: Akadémia lektorov Slovenska Galanta 

Fio banka: SK87 8330 0000 0025 0091 7711     SWIFT FIOZSKBAXXXX
VS: 1102

Nie sme plátca DPH.

Prezentácia prihlásených:  8,00 - 8,30 hod. 

Začiatok seminára: 8,30 hod. 

Prihlášky prosíme zaslať do: 10. 2. 2019

Adresa kontaktnej kancelárie:

Galanta, Mierové nám. č. 1, budova Mestského úradu, 2 poschodie č. dv. 66

 

Poskytované zľavy:

Pri prihlásení 2 a viac osôb z 1 firmy alebo organizácie je cena za osobu  45 €. Cena  je rovnaká pri úhrade v hotovosti alebo na účet.

Pri úhrade za 1 osobu na účet vopred je cena 48,-- €/osobu.

Pri úhrade za 1 osobu  v hotovosti je cena 50,-- €/osobu.

V cene je pracovný materiál, poznámkový blok, pero, občerstvenie

Prihlásiť sa on-line teraz