Daňové priznanie za r. 2017 - fyzické a právnické osoby

Pripravovaná realizácia
Termín: 05. Február 2018
Miesto: Veľká zasadačka Mestského úradu v Galante, začiatok o 8,00 od.
Cena: 43 EUR (Nie sme platca DPH.)
Kontakt: tel.: 0907 581 900
Informácie: e-mail: akademials@akademials.sk, akademials@seznam.cz

Program:

 S príchodom  Nového roka prichádza povinnosť vyrovnať si daňovú povinnosť v oblasti dane z príjmov voči štátu. Povinnosť sa vzťahuje na fyzické aj právnické osoby, pravidlá sú uvedené v zákone č.595/2003 Z.z. p dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Najmä v dôsledku toho, že zákon sa neustále mení, pripraviť daňové priznanie nie je jednoduchá úloha. Pripravený seminár vám pomôže zorientovať sa  v tejto problematike.

Program seminára:

1/ Kto má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov FO a PO ?

určenie okruhu daňovníkov povinných podať daňové priznanie

2/ Základ dane fyzickej osoby                                                                                                

určenie základu dane, nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus

3/ Základ dane právnickej osoby                                                                                            

daňové výdavky, nedaňové výdavky, odpisy, DPH ako daňový náklad

4/Minimálna výška dane FO a daňová licencia PO – postup po zrušení licencie od  r.2018

5/Obchodné vzťahy medzi závislými osobami – transferové oceňovanie

5/Preddavky na daň na rok 2018

6/ Novelizácia zákona o dani z príjmov k 1.1.2018

7/Diskusia – odpovede na otázky účastníkov seminára

Odborný garant - lektor:

JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca

Termín:

05. Február 2018

Miesto konania:

Veľká zasadačka Mestského úradu v Galante, začiatok o 8,00 od.

Cena:

43 EUR (Nie sme platca DPH.)

Rôzne:

 

IČO: 42165903
DIČ: 2023700921

Majiteľ účtu: Akadémia lektorov Slovenska Galanta 

Fio banka: SK87 8330 0000 0025 0091 7711     SWIFT FIOZSKBAXXXX
VS: 0502

Nie sme plátca DPH.

Prezentácia prihlásených:  8,00 - 8,30 hod. 

Začiatok seminára: 8,30 hod. 

Prihlášky prosíme zaslať do: 4. 2. 2018

Adresa kontaktnej kancelárie:

Galanta, Mierové nám. č. 1, budova Mestského úradu, 3. poschodie č. dv. 85

 

Poskytované zľavy:

Pri prihlásení 2 a viac osôb z 1 firmy alebo organizácie je cena za osobu  40 €. Cena  je rovnaká pri úhrade v hotovosti alebo na účet.

Pri úhrade za 1 osobu na účet vopred je cena 43,-- €/osobu.

Pri úhrade za 1 osobu  v hotovosti je cena 45,-- €/osobu.

V cene je pracovný materiál, poznámkový blok, pero,  obed, občerstvenie a režijné náklady.

Prihlásiť sa on-line teraz