Semináre a školenia

Elektronická pošta so štátnymi úradmi, elektronické schránky - na ostro od 1. 7. 2017

Pripravovaná realizácia
Termín: 18. September 2017
Miesto: Veľká zasadačka Mestského úradu v Galante
Cena: 58 EUR (Nie sme platca DPH.)
Kontakt: tel.: 0907 581 900
Informácie: e-mail: akademials@akademials.sk, akademials@seznam.cz

Program:

Od 1. 7. 2017 nadobúda účinnosť právna úprava, ktorá nariaďuje právnickým osobám komunikáciu so štátnymi úradmi elektronickou formou, prostredníctvom elektronických schránok. 

Na školení vás oboznámime so zákonom, cieľom zriadenia elektronických schránok, ich účel zriadenia, vymedzíme základné pojmy a poradíme ako na aktiváciu či deaktiváciu elektronickej schránky. Ukážeme široké možnosti výberu a vypĺňania tlačív, žiadostí a rôznych úradných podaní.

Zaoberať sa budeme i samotným výkonom vytvorenia elektronickej schránky vrátane praktickej ukážky jej jednotlivých funkcií a metodiky. Na školenie si môžete priamo  priniesť vlastný notebook s nainštalovaným softwérom , eID kartu a čítačku.  Môžete si priniesť i vlastný mobilný internet.

PROGRAM ŠKOLENIA: 

Odborný garant - lektor:

JUDr. Zuzana Latiková, PhD.

Termín:

18. September 2017

Miesto konania:

Veľká zasadačka Mestského úradu v Galante

Cena:

58 EUR (Nie sme platca DPH.)

Rôzne:

JUDr. Zuzana Latiková, PhD - Absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave  a následne  na tej istej fakulte obhájila rigoróznu ako aj dizertačnú prácu. Zúčastňuje sa pravidelne na konferenciách a je autorkou viacerých článkov na tému práva na informácie. V minulosti pôsobila vo vedúcich pozíciách tak vo verejnej správe ako aj v súkromnej sfére. Momentálne sa venuje prednáškovej činnosti, výskumnej činnosti v oblasti právnych informácií a vedeniu vlastnej spoločnosti LMD Consulting, s.r.o. 

Identifikačné a platobné údaje: 

IČO: 42165903

DIČ: 2023700921

Fio banka: SK87 8330 0000 0025 0091 7711     SWIFT FIOZSKBAXXXX
VS: 1809

Nie sme plátca DPH.

Prezentácia prihlásených:  8,30 - 9,00 hod. 

Začiatok školenia : 9,00 hod. 

Prihlášky prosíme zaslať do:  14. 9. 2017

Adresa kontaktnej kancelárie:

Galanta, Mierové nám. č. 1, budova Mestského úradu, 3. poschodie č. dv. 85

Poskytované zľavy:

Pri úhrade za 1 osobu na účet vopred je cena 58,-- €/osobu.

Pri úhrade za 1 osobu  v hotovosti je cena 60,-- €/osobu.

Pri úhrade za 2 a viac osôb z jednej firmy alebo organizácie je cena 55,-- €/osobu.

V cene je pracovný materiál, poznámkový blok, pero,  obed, občerstvenie a režijné náklady.

Všetci záujemcovia prihlásení online prostredníctvom www obdržia pozvánku.

Prihlásiť sa on-line teraz