Semináre a školenia

Exekučné zrážky zo mzdy

Pripravovaná realizácia
Termín: 22. September 2017
Miesto: Galanta
Cena: 43 EUR (Nie sme platca DPH.)
Kontakt: tel.: 0907 581 900
Informácie: e-mail: akademials@akademials.sk, akademials@seznam.cz

Program:

  1. Zrážky zo mzdy podľa Zákonníka práce, zrážky v prospech zamestnávateľa, obmedzenie výšky zrážky.
  2. Zrážky zo mzdy podľa osobitných predpisov – exekúcie, nariadenia správnych orgánov.
  3. Vymáhanie pohľadávok Sociálnej poisťovne zrážkami zo mzdy od 1.7.2017
  4. Dohody o zrážkach podľa §551 Občianskeho zákonníka
  5. Použitie "tretinového systému" pri výpočte zrážok, výpočet čistého príjmu a výšky zrážky.
  6. Nepostihnuteľné sumy od 1.7.2017, vyživované osoby.
  7. Prednostné a neprednostné pohľadávky.
  8. Poradie zrážok a výpočet zrážky pri viacerých zrážkach, príklady.
  9. Postup a povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok, súčinnosť zamestnávateľa, zmena od 1.4.2017.
  10. Vyhlásenie konkurzu na zamestnanca.

 

Odborný garant - lektor:

RNDr. Jana Motyčková

Termín:

22. September 2017

Miesto konania:

Galanta

Cena:

43 EUR (Nie sme platca DPH.)

Rôzne:

IČO: 42165903
DIČ: 2023700921

Fio banka: SK87 8330 0000 0025 0091 7711     SWIFT FIOZSKBAXXXX
VS: 2209

Nie sme plátca DPH.

Prezentácia prihlásených:  8,00 - 8,30 hod. 

Začiatok seminára: 8,30 hod. 

Prihlášky prosíme zaslať do:  21. 09. 2017

Adresa kontaktnej kancelárie:

Galanta, Mierové nám. č. 1, budova Mestského úradu, 3. poschodie č. dv. 85

Poskytované zľavy:

Pri prihlásení 2 a viac osôb z 1 firmy alebo organizácie je cena za osobu  40 €. Cena je rovnaká pri úhrade v hotovosti alebo na účet.

Pri úhrade za 1 osobu na účet vopred je cena 43,-- €/osobu.

Pri úhrade za 1 osobu  v hotovosti je cena 45,-- €/osobu.

V cene je pracovný materiál, poznámkový blok, pero,  obed, občerstvenie a režijné náklady.

 

Prihlásiť sa on-line teraz