Aktuálne organizujeme

Semináre a školenia

Aktuality v mzdovej učtárni v roku 2019 podľa schválených legislatívnych zmien

Pripravovaná realizácia
Termín: 18. December 2018
Miesto: Galanta
Cena: 48 EUR (Nie sme platca DPH.)
Kontakt: tel.: 0907 581 900
Informácie: e-mail: akademials@akademials.sk, akademials@seznam.cz

Program:

PROGRAM JE AKTUALIZOVANÝ PODĽA NAJNOVŠÍCH LEGISLATÍVNYCH ZMIEN SCHVÁLENÝCH NR SR A PLATNÝCH OD 1. 1. 2019
  1. Minimálna mzda v r. 2019Na seminári budú prednesené najnovšie legislatívne zmeny prijaté NR SR a platné od 1. 1. 2019 

-        Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky

-        Sadzby príplatkov od 1.1.2019 a od 1.5.2019

-        Minimálna mzda a priemerný zárobok na pracovnoprávne účely

  1. Odmeňovanie vo verejnej službe 2019

-        Zmeny v platových tabuľkách vo verejnej službe r. 2019

-        Zmena výšky niektorých príplatkov v r.2019, sadzby v r. 2019

  1. Trináste a štrnáste platy 2018/2019

-        Oslobodenie od dane/poistného, podmienky

-        Povinná evidencia  

-        Spôsob vykazovania a zápisu do potvrdenia o zdaniteľnom príjme za rok 2018

  1. Príspevok na rekreáciu a rekreačné poukazy od 1.1.2019
  2. Daňové parametre v r. 2019

-        Nezdaniteľná časť daňové bonusy, hranice pre vyššie sadzby

  1. Zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení v roku 2019

-        Parametre  v r. 2019 - Maximálne vymeriavacie základy, DVZ, odpočítateľná položka,

-        Zmeny v dohodách dôchodcov od novembra 2018

-        Zmena materské otca/ materské matky

-        Zmeny v určení pravdepodobného DVZ  od r. 2019

-        Zmeny v dodatočnom doplatení dôchodkového poistenia novembra 2018

-        Úpravy dôchodkového veku

-        Odvodová úľava pre dlhodobo nezamestnaných, najmenej rozvinuté okresy

-        Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie

-        Poistné szčo

-        Stručná informácia o zavedení ročného zúčtovania SP (najskôr za rok 2022)

  1. Ďalšie legislatívne zmeny, po prijatí v NR SR
  2. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – zmeny v r. 2018

-        odmena, zmluvné dojednania, minimálna mzda, príplatky v r.2019;

-        dohody dôchodcov, uplatňovanie výnimky;

-        ako pracovať popri predčasnom starobnom dôchodku;


 

 

 

 

 

Odborný garant - lektor:

RNDr. Jana Motyčková, vynikajúca lektorka, poradkyňa Profivzdelávanie.sk a odborníčka z praxe

Termín:

18. December 2018

Miesto konania:

Galanta

Cena:

48 EUR (Nie sme platca DPH.)

Rôzne:

ČO: 42165903
DIČ: 2023700921

Fio banka: SK87 8330 0000 0025 0091 7711     SWIFT FIOZSKBAXXXX
VS: 1812

Nie sme plátca DPH.

Prezentácia prihlásených:  8,00 - 8,30 hod. 

Začiatok seminára: 8,30 hod. 

Prihlášky prosíme zaslať do:  17. 12. 2018

Adresa kontaktnej kancelárie:

Galanta, Mierové nám. č. 1, budova Mestského úradu, 2. poschodie, kanc. č. 66

Poskytované zľavy:

Pri prihlásení 2 a viac osôb z 1 firmy alebo organizácie je cena za osobu  45 €. Cena je rovnaká pri úhrade v hotovosti alebo na účet.

Pri úhrade za 1 osobu na účet vopred je cena 48,-- €/osobu.

Pri úhrade za 1 osobu  v hotovosti je cena 50,-- €/osobu.

V cene je pracovný materiál, poznámkový blok, pero, občerstvenie a režijné náklady.

 

Prihlásiť sa on-line teraz