ODMEŇOVANIE - VOĽBY 2018, DOHODY, VEREJNÁ SLUŽBA – odmeňovanie v r. 2019

Pripravovaná realizácia
Termín: 23. November 2018
Miesto: Galanta
Cena: 48 EUR (Nie sme platca DPH.)
Kontakt: tel.: 0907 581 900
Informácie: e-mail: akademials@akademials.sk, akademials@seznam.cz

Program:

1. Odmeňovanie vo verejnej službe 2019

-        Zmeny v platových tabuľkách vo verejnej službe r. 2019

-        Zmena výšky niektorých príplatkov v r.2019

-        Práca nadčas, práca vo sviatok, náhradné voľno

-        Príplatky za sobotu, nedeľu, nočnú prácu  – posudzovanie nároku vo VS

-        Minimálne sadzby príplatkov v roku.2019

2. Voľby 2018 z hľadiska sociálneho a zdravotného poistenia

-        Právne vzťahy v súvislosti s voľbami, daň, SP, ZP

-        Noví a znovuzvolení starostovia, primátori, povinnosti voči SP, ZP

-        Noví a znovuzvolení poslanci, povinnosti voči SP a ZP

-        Členovia komisií

-        Evidenčné listy dôchodkového poiste

3. Odmeňovanie starostov a primátorov miest od 1.11.2018 – novela zákona

-        Plat starostu od 1.11.2018

-        Odstupné

-        Dovolenka – nárok, platenie

4. Pripravované zmeny v mzdovej oblasti od 1.1.2019
5. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

-        druhy dohôd, charakteristika, trvanie, obmedzenia;

-        práca mladistvých na dohodu;

-        najčastejšie porušované pravidlá zo Zákonníka práce pri dohodách;

-        evidencia;

-        odmena, splatnosť, zmluvné dojednania, minimálna mzda, príplatky od 1.5.2018, v r.2019;

-        dohody dôchodcov od 1.7.2018, uplatňovanie výnimky, oznamovanie,;

-        ako pracovať popri predčasnom starobnom dôchodku;

-        prihlasovanie, odhlasovanie v SP a ZP, pravidelný a nepravidelný príjem;

-        vykazovanie dohôd do SP a ZP;

-        práceneschopnosť dohodára, materské, oznamovanie, vykazovanie


 

Odborný garant - lektor:

RNDr. Jana Motyčková, vynikajúca lektorka, poradkyňa Profivzdelávanie.sk a odborníčka z praxe

Termín:

23. November 2018

Miesto konania:

Galanta

Cena:

48 EUR (Nie sme platca DPH.)

Rôzne:

ČO: 42165903
DIČ: 2023700921

Fio banka: SK87 8330 0000 0025 0091 7711     SWIFT FIOZSKBAXXXX
VS: 2311

Nie sme plátca DPH.

Prezentácia prihlásených:  8,00 - 8,30 hod. 

Začiatok seminára: 8,30 hod. 

Prihlášky prosíme zaslať do: 21. 11.  2018. V prípade, že chcete ísť na seminár bez prihlásenia, pošlite sms na 0907 581 900, rezervácia obeda a materiálu

Adresa kontaktnej kancelárie:

Galanta, Mierové nám. č. 1, budova MU, 2. poschodie, č. dv. 66

Poskytované zľavy:

Pri prihlásení 2 a viac osôb z 1 firmy alebo organizácie je cena za osobu  45 €. Cena je rovnaká pri úhrade v hotovosti alebo na účet.

Pri úhrade za 1 osobu na účet vopred je cena 48,-- €/osobu.

Pri úhrade za 1 osobu  v hotovosti je cena 50,-- €/osobu.

V cene je pracovný materiál, poznámkový blok, pero,  obed, občerstvenie a režijné náklady.

Prihlásiť sa on-line teraz