Mzdová učtáreň v r. 2018 - zmeny a akutality od 1. 1. 2018

Pripravovaná realizácia
Termín: 11. December 2017
Miesto: Galanta
Kontakt: tel.: 0907 581 900
Informácie: e-mail: akademials@akademials.sk, akademials@seznam.cz

Program:

Aktuality v mzdovej učtárni v roku 2018

  1. Minimálna mzda, minimálne mzdové nároky, ďalšie mzdové veličiny od 1.1.2018
  2. Zmeny v zákone o dani z príjmu z pohľadu mzdovej učtárne

-          definícia príležitostnej činnosti;

-          nové nezdaniteľné časti (na kúpeľnú starostlivosť, úroky z úverov na bývanie pre mladých);

-          uplatňovanie dobrovoľného príspevku na starobné dôchodkové sporenie (II.pilier);

-          výšky nezdaniteľných častí, daňový bonus, ďalšie parametre (v r. 2017 a v r.2018).

  1. Zmeny v zákone o nelegálnom zamestnávaní

-          prihlasovanie zamestnancov do SP po 1.1.2018;

-          pojem dodávka práce

  1. Zmeny v sociálnom poistení

-          zmeny termínov oznamovacích povinností zamestnávateľa;

-          dohody dôchodcov od 1.7.2018;

-          zmena v dôchodkovom poistení štátom napr. pri starostlivosti o dieťa;

-          zmeny v dávke v nezamestnanosti;

-          úprava dôchodkového veku, novela;

-          parametre v r. 2018

  1. Minimálne vymeriavacie základy szčo v SP a ZP,  platenie poistného szčo
  2. Pripravované zmeny v r. 2018 (13. a 14. plat, príplatky za nedeľu, sviatky, doplnkový predčasný starobný dôchodok, zmeny v zdravotnom poistení)

 

Odborný garant - lektor:

RNDr. Jana Motyčková

Termín:

11. December 2017

Miesto konania:

Galanta

Prihlásiť sa on-line teraz