Aktuálne organizujeme

Semináre a školenia

Ochrana osobných údajov v zmysle "GDPR" - nariadenia EU č. 2016/679

Pripravovaná realizácia
Termín: 15. Máj 2019
Miesto: Galanta
Cena: 55 EUR (Nie sme platca DPH.)
Kontakt: tel.: 0907 581 900
Informácie: e-mail: akademials@akademials.sk, akademials@seznam.cz

Program:

-   Predmet, pôsobnosť, základné pojmy nového zákona o ochrane osobných údajov, vymedzenie pojmov so zameraním na zmeny oproti predchádzajúcej úprave 

-   Zásady  spracúvania osobných údajov, zákonnosť, osobitné kategórie, kedy potrebujeme súhlas dotknutej osoby, vyžadovanie a zverejňovanie fotografií

Dohľad nad ochranou osobných údajov, práva dotknutej osoby, poverenie osoby pre dohľad, zákonná požiadavka a dobrovoľnosť

Zodpovedná osoba, činnosť a úlohy zodpovednej osoby v praxi, kto ju nepotrebuje

Bezpečnosť osobných údajov, bezpečnostná dokumentácia, podľa čoho ju spracovať? Popis rôznych informačných systémov, ako riešiť analýzu rizík, kto vydáva  kódexy správania? Čo je súlad so zásadami spracúvania

-   Prevádzkovateľ – Sprostredkovateľ, obsah zmluvy so sprostredkovateľom v praxi, na čo nesmieme zabudnúť ?

Osobitné situácie, spracúvanie fotografií, rodné čísla, mlčanlivosť, osobitný účel – archivácia, kamerové systémy

-  Právny základ pre kamerové systémy, čo nepatrí do osobného spisu, detaily popisu pracovnej činnosti atď.

Diskusia, riešenie námetov účastníkov odborného seminára.


 

 

 

Odborný garant - lektor:

Mgr. Vladimír Salaj - expert na ochranu osobných údajov, vynikajúci lektor teoretik a praktik

Termín:

15. Máj 2019

Miesto konania:

Galanta

Cena:

55 EUR (Nie sme platca DPH.)

Rôzne:

IČO: 42165903
DIČ: 2023700921

Majiteľ účtu: Akadémia lektorov Slovenska Galanta 

Fio banka: SK87 8330 0000 0025 0091 7711     SWIFT FIOZSKBAXXXX
VS: 1405

Prezentácia prihlásených:  8:30 - 9:00  hod. 

Začiatok seminára: 9:00  hod. 

Prihlášky prosíme zaslať do: 11. 05. 2019

Adresa kontaktnej kancelárie:

Galanta, Mierové nám. č. 1, budova Mestského úradu, 2. poschodie, č. dv. 66

 

Poskytované zľavy:

Pri prihlásení 2 a viac osôb z 1 firmy alebo organizácie je cena za osobu  50 €. Cena  je rovnaká pri úhrade v hotovosti alebo na účet.

V cene je  poznámkový blok, pero,  občerstvenie a režijné náklady.

Nie sme platitelia DPH

Prihlásiť sa on-line teraz