Semináre a školenia

Účtovná závierka za r. 2017 - podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

Pripravovaná realizácia
Termín: 26. Január 2018
Miesto: Galanta
Cena: 43 EUR (Nie sme platca DPH.)
Kontakt: tel.: 0907 581 900
Informácie: e-mail: akademials@akademials.sk, akademials@seznam.cz

Program:

1. Zákonné povinnosti vplývajúce na zostavenie účtovnej závierky

2. Súbor prác při účtovnej závierke

3. Účtovná závierka

Odborný garant - lektor:

Ing. Renata Parízková, odborný garant, lektor a praktik v oblasti podvojného účtovníctva

Termín:

26. Január 2018

Miesto konania:

Galanta

Cena:

43 EUR (Nie sme platca DPH.)

Rôzne:

IČO: 42165903
DIČ: 2023700921

Majiteľ účtu: Akadémia lektorov Slovenska Galanta 

Fio banka: SK87 8330 0000 0025 0091 7711     SWIFT FIOZSKBAXXXX
VS: 2601

Nie sme plátca DPH.

Prezentácia prihlásených:  8,00 - 8,30 hod. 

Začiatok seminára: 8,30 hod. 

Prihlášky prosíme zaslať do: 25. 1. 2018

Adresa kontaktnej kancelárie:

Galanta, Mierové nám. č. 1, budova Mestského úradu, 3. poschodie č. dv. 85

Poskytované zľavy:

Pri prihlásení 2 a viac osôb z 1 firmy alebo organizácie je cena za osobu  40 €. Cena  je rovnaká pri úhrade v hotovosti alebo na účet.

Pri úhrade za 1 osobu na účet vopred je cena 43,-- €/osobu.

Pri úhrade za 1 osobu  v hotovosti je cena 45,-- €/osobu.

V cene je pracovný materiál, poznámkový blok, pero,  obed, občerstvenie a režijné náklady.

Prihlásiť sa on-line teraz