Mzdové zvýhodnenia, 13., 14, plat, dohody komplexne, a ďalšie novinky v mzdovej oblasti

Pripravovaná realizácia
Termín: 24. Apríl 2018
Miesto: Veľká zasadačka Mestského úradu v Galante
Cena: 43 EUR (Nie sme platca DPH.)
Kontakt: tel.: 0907 581 900
Informácie: e-mail: akademials@akademials.sk, akademials@seznam.cz

Program:

1.  Mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu a nedeľu, za prácu v noci

-        sadzby, podmienky nároku, výnimky;

-        mzdové zvýhodnenia vo verejnej službe;

-        nároky z pracovných a kolektívnych zmlúv po 1.5.2018

2. 13. a 14. plat, ďalšie zmeny v Zákonníku práce

-        13., 14. plat, podmienky nároku, daň, poistné;

-        Vystavovanie potvrdení pri skončení zamestnania;

-        Náhradné voľno za prácu nadčas a iné;

3. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru komplexne

-        druhy dohôd, charakteristika, trvanie, obmedzenia;

-        evidencia;

-        odmena, splatnosť, zmluvné dojednania, minimálna mzda, príplatky od 1.5.2018;

-        dohody dôchodcov od 1.7.2018, uplatňovanie výnimky, oznamovanie,;

-        ako pracovať popri predčasnom starobnom dôchodku;

-        prihlasovanie, odhlasovanie v SP a ZP, pravidelný a nepravidelný príjem;

-        vykazovanie dohôd do SP a ZP;

-        práceneschopnosť dohodára, materské, oznamovanie, vykazovanie.

4. Informácia o pripravovanom zavedení ročného zúčtovania sociálneho poistenia od 1.1.2019

Odborný garant - lektor:

RNDr. Jana Motyčková, renomovaná lektorka, poradkyňa Profivzdelávanie.sk a odborníčka z praxe

Termín:

24. Apríl 2018

Miesto konania:

Veľká zasadačka Mestského úradu v Galante

Cena:

43 EUR (Nie sme platca DPH.)

Rôzne:

ČO: 42165903
DIČ: 2023700921

Fio banka: SK87 8330 0000 0025 0091 7711     SWIFT FIOZSKBAXXXX
VS: 2404

Nie sme plátca DPH.

Prezentácia prihlásených:  8,00 - 8,30 hod. 

Začiatok seminára: 8,30 hod. 

Prihlášky prosíme zaslať do: 24. 4. 2018. V prípade, že chcete ísť na seminár bez prihlásenia, pošlite sms na 0907 581 900, pripravíme Vám materiál.

Adresa kontaktnej kancelárie:

Galanta, Mierové nám. č. 1, budova MU, 2. poschodie, č. dv. 66

Poskytované zľavy:

Pri prihlásení 2 a viac osôb z 1 firmy alebo organizácie je cena za osobu  40 €. Cena je rovnaká pri úhrade v hotovosti alebo na účet.

Pri úhrade za 1 osobu na účet vopred je cena 43,-- €/osobu.

Pri úhrade za 1 osobu  v hotovosti je cena 45,-- €/osobu.

V cene je pracovný materiál, poznámkový blok, pero,  obed, občerstvenie a režijné náklady.

 

Prihlásiť sa on-line teraz