O nás

Dobré meno firmy a jeho ochrana, ochrana duševného vlastníctva firmy

Pripravovaná realizácia
Termín: Október 2018
Miesto: Galanta
Cena: 55 EUR (Nie sme platca DPH.)
Kontakt: tel.: 0907 581 900
Informácie: e-mail: akademials@akademials.sk, akademials@seznam.cz

Program:

1. Dobré meno firmy a jeho ochrana 

2. Ochrana pred zverejnenými nepravdivými informáciami - média, TV, printové média

3. Ochrana duševného vlastnictva firmy - obchodné tajomstvo, know-how, povinnosť  

    mlčanlivosti, obchodne meno, ochranná známka

4. Druhy ochrany: trestné činy a ochrana cez trestné konanie, civilná ochrana cez súdne

    konanie

5. Vystupovanie v mene firmy

Odborný garant - lektor:

JUDr. Martin Hudák

Termín:

Október 2018

Miesto konania:

Galanta

Cena:

55 EUR (Nie sme platca DPH.)

Rôzne:

IČO: 42165903
DIČ: 2023700921

Majiteľ účtu: Akadémia lektorov Slovenska Galanta 

Fio banka: SK87 8330 0000 0025 0091 7711     SWIFT FIOZSKBAXXXX
VS: 0706

Prezentácia prihlásených:  8,00 - 8,30 hod. 

Začiatok seminára: 8,30 hod. 

Prihlášky prosíme zaslať do: 5. 6.  2018

Adresa kontaktnej kancelárie:

Galanta, Mierové nám. č. 1, budova Mestského úradu, 2. poschodie č. dv. 66

Poskytované zľavy:

V cene je  občerstvenie, poznámkový blok, pero  a režijné náklady.

Nie sme platitelia DPH

Prihlásiť sa on-line teraz