Daň z pridanej hodnoty v r. 2018 - zrušený

Pripravovaná realizácia
Termín: November 2018
Miesto: Galanta, veľká zasadačka MU
Cena: 43 EUR (Nie sme platca DPH.)
Kontakt: tel.: 0907 581 900
Informácie: e-mail: akademials@akademials.sk, akademials@seznam.cz

Program:

 Do programu seminára sme zaradili témy, ktoré si vybrali sami účastníci.

Sú to buď okruhy prípadov, ktoré patria v rámci dane z pridanej hodnoty k najzložitejším (napríklad určenie miesta dodania  tovarov a služieb), pričom ale ide o záležitosti, ktoré musí ovládať každý, kto  vedie  evidenciu k DPH  lebo  tieto veci treba riešiť denne, alebo záležitosti, ktoré sú skôr zriedkavé a zrejme práve preto ich dobre neovládame (napr. práva a povinnosti pri daňovej kontrole)

Program:

1/ miesto dodania                                                                                                                           

a) pri dodaní tovaru                                                                                                            

b) pri dodaní služby                                                                                                            

c) vznik daňovej povinnosti pri dodaní tovaru a služby

2/vznik povinnosti registrácie neplatiteľa DPH podľa § 7a zákona o DPH                              

a) povinnosť podať súhrnný výkaz                                                                       

b) čo a kedy treba uviesť v súhrnnom výkaze

3/ prenesenie daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm.a-j zákona o DPH    najmä po zrušení limitu 5 000 eur vo faktúre 

pre dodanie poľnohospodárskych plodín a kovov – tzv. tuzemské samozdanenie (nákup ryže, byl. čajov pre hotely, reštaurácie) ,                                  

4/Daňová kontrola dane z pridanej hodnoty                                                                                

a) práva a povinnosti platiteľa dane pri daňovej kontrole                                              

b) skončenie kontroly, rozhodnutie, odvolanie proti rozhodnutiu                                   

c) sankcie uložené správcom dane                                                                                    

5/  § 47 ods. 6 ZDPH – zmena výkladu oslobodzovania prepravných služieb pri vývoze/dovoze

6/ Informácia o najnovšej novelizácii zákona o DPH k 1.1.2019-zákon č.112/2018 Z.z.

7/ Informácia o novelizáciách zákona o dani z príjmov schválených v roku 2018

8/ Diskusia – odpovede na otázky účastníkov seminára

Odborný garant - lektor:

JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca

Termín:

November 2018

Miesto konania:

Galanta, veľká zasadačka MU

Cena:

43 EUR (Nie sme platca DPH.)

Prihlásiť sa on-line teraz