DPH po novele zákona od 1. 1. 2018

Pripravovaná realizácia
Termín: 16. Apríl 2018
Miesto: Galanta, veľká zasadačka MU
Cena: 43 EUR (Nie sme platca DPH.)
Kontakt: tel.: 0907 581 900
Informácie: e-mail: akademials@akademials.sk, akademials@seznam.cz

Program:

Dňa 7.12.2017 bola v Národnej rade Slovenskej republiky schválená novelizácia zákona č.222/2004 Z.z o dani z pridanej hodnoty, ktorá v Zbierke zákonov bola zverejnená pod číslom 334/2017 Zz.

Novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty má 50 bodov a každý platiteľ dane z pridanej hodnoty sa musí s týmito zmenami oboznámiť.

V rámci tohto seminára však budeme venovať pozornosť a veciam, ktoré sa k 1.januáru 2018 nemenili, ale sú dôležité pri každodennej práci v rámci vedenia evidencie  DPH . Máme na mysli predovšetkým problematiku „vzniku daňovej povinnosti“. Teda určene dátumu, v rámci ktorého musí platiteľ dane odvádzať zo zdaniteľných obchodov daň do štátneho rozpočtu. Na druhej strane časová otázka je veľmi dôležitá aj pri uplatňovaní práva na odpočítanie dane.

PROGRAM SEMINÁRA:

1.  novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty k 1.1.2018 – zákon č.334/2017 Z.z.

2.  vznik daňovej povinnosti - §19, 20,21,25 – vznik daňovej povinnosti pri zdaniteľných dodávkach v tuzemsku, pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu, oprava základu dane

3. odpočítanie dane - § 49,51,53 –odpočítanie dane platiteľom, oprava odpočítanej dane

4. prenos daňovej povinnosti - § 69  -jedno z najdôležitejších ustanovení zákona, ktoré rieši presun daňovej povinnosti z predávajúceho na kupujúceho

5. Kontrolný výkaz od A po Z –všetko, čo musíte vedieť, aby ste správne vyplnili kontrolný výkaz

6.  Diskusia –odpovede na otázky účastníkov seminára

 Účastníci dostanú materiál k preberanej problematike.

Odborný garant - lektor:

JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca

Termín:

16. Apríl 2018

Miesto konania:

Galanta, veľká zasadačka MU

Cena:

43 EUR (Nie sme platca DPH.)

Rôzne:

IČO: 42165903
DIČ: 2023700921

Majiteľ účtu: Akadémia lektorov Slovenska Galanta 

Fio banka: SK87 8330 0000 0025 0091 7711     SWIFT FIOZSKBAXXXX
VS: 1604

Nie sme plátca DPH.

Prezentácia prihlásených:  8,00 - 8,30 hod. 

Začiatok seminára: 8,30 hod. 

Prihlášky prosíme zaslať do: 15. 4. 2018

Adresa kontaktnej kancelárie:

Galanta, Mierové nám. č. 1, budova Mestského úradu, 2. poschodie, č. dv. 66

Poskytované zľavy:

Pri prihlásení 2 a viac osôb z 1 firmy alebo organizácie je cena za osobu  40 €. Cena  je rovnaká pri úhrade v hotovosti alebo na účet.

Pri úhrade za 1 osobu na účet vopred je cena 43,-- €/osobu.

Pri úhrade za 1 osobu  v hotovosti je cena 45,-- €/osobu.

V cene je pracovný materiál, poznámkový blok, pero,  obed, občerstvenie a režijné náklady.

Prihlásiť sa on-line teraz