Semináre a školenia

Reality - nehnuteľnosti v praxi

Pripravovaná realizácia
Termín: Apríl 2019
Miesto: Zasadačka Mestského úradu Galanta
Cena: 45 EUR (Nie sme platca DPH.)
Kontakt: tel.: 0907 581 900
Informácie: e-mail: akademials@akademials.sk, akademials@seznam.cz

Program:

Seminár je určený  pre začiatočníkov, laikov, alebo tých, ktorí chcú získať všeobecný prehľad v tejto oblasti.
 1. Realitný trh
 2. Realitné sprostredkovanie
 3. Pojem nehnuteľnosť (byty, nebytové priestory, rodinné domy, pozemky, nehnuteľnosti, ktoré nemožno nadobúdať)
 4. Vlastnícke právo (výlučné, podielové, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov)
 5. Záväzkové vzťahy (sprostredkovateľský vzťah, nájomná zmluva, kúpna zmluva)
 6. Vecné bremená
 7. Predkúpne právo
 8. Záložné právo
 9. Vydržanie
 10. Kataster nehnuteľností (pramene, štátne orgány na úseku, samotný kataster nehnuteľností)
 11. List vlastníctva
 12. Katastrálne konanie
 13. Vybrané daňové povinnosti

Odborný garant - lektor:

JUDr. Latiková, PhD., RSc.

Termín:

Apríl 2019

Miesto konania:

Zasadačka Mestského úradu Galanta

Cena:

45 EUR (Nie sme platca DPH.)

Rôzne:

 Lektorka má dlhodročné praktické skúsenosti s realitami,  je majiteľkou realitnej kancelárie  od roku 2007, je členom Realitnej únie a  absolventkou štúdia RSc.

Začiatok seminára o 8,30 - 9.oo - prezentácia

Prihlášky prijímame do 26. 11. 2018

IČO: 42165903
DIČ: 2023700921

Účet: FIO banka

SK87 83 3000 0000 2500 9177 11

VS: 042019

Nie sme plátca DPH.

Prezentácia prihlásených 8,30 - 9,oo hod.

Začiatok seminára: 9,oo  hod.

Prihlášky prosíme zaslať do:  23. 11. 2018

Adresa kontaktnej kancelárie:

Galanta, Mierové nám. č. 1, budova Mestského úradu, 2. poschodie č. dv. 66

 

 

Poskytované zľavy:

Cena je 48 €/osobu pri úhrade vopred na účet.

Pri úhrade v hotovosti je cena 50 €/osobu.

Pri účasti 2 a viac osôb je cena 45 €/osobu.

 

Prihlásiť sa on-line teraz