Kontakt

Seminár - rekreačné príspevky, pracovný čas, dovolenka, nadčasy, pracovné cesty, príplatky

Pripravovaná realizácia
Termín: Október 2019
Miesto: Hotel City, Galanta, ul. Vajanského 869/10
Cena: 55 EUR (Nie sme platca DPH.)
Kontakt: tel.: 0907 581 900
Informácie: e-mail: akademials@akademials.sk, akademials@seznam.cz

Program:

  1. Príspevok na rekreáciu a rekreačné poukazy od 1.1.2019

-   Podmienky pre poskytnutie rekreačného príspevku

-   Oprávnené výdavky, dokladovanie, žiadosť

-   Rekreačný poukaz, platba zamestnanca

-   Rekreácia u SZČO

-   Príklady

  2. Letné a vianočné odmeny, zmeny v r.2019

-   Oslobodenie od dane/poistného v r. 2019 – novela zákona od 5/2019

-   Letná a vianočná odmena v Potvrdení o zdaniteľnom príjme za rok 2019, v RZD a v RZZP

-   Príklady

-   3. Riadenie pracovného času

-   Pravidlá pre rozvrhnutie pracovného času – rovnomerné, nerovnomerné rozvrhnutie

-   Konto pracovného času, pružný pracovný čas

-   Nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni, prestávky v práci

-   Nadčas, kedy možno nariadiť, kedy možno dohodnúť prácu nadčas

-   Podmienky práce v dňoch pracovného pokoja

  4. Príplatky a zmeny od 1.5.2019

-   Príplatok alebo náhradné voľno prácu nadčas

-   Príplatok alebo náhradné voľno za prácu vo sviatok

-   Príplatky za prácu v sobotu, nedeľu v noci - sadzby od 1.5.2019, podmienky

-   Príplatky na pracoviskách s nočnými zmenami

-   5. Dovolenka

-   Výpočet nároku na dovolenku, krátenie

-   Dovolenka pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase

-   Kto určuje čerpanie dovolenky, podmienky

-   - Kedy možno nevyčerpanú dovolenku preplatiť.

-   6. Pracovná cesta

-   Pracovný čas a nadčas počas pracovnej cesty

-   Príplatky počas pracovnej cesty

-   Povinné voľno po pracovnej ceste

  7. Diskusia

Odborný garant - lektor:

RNDr. Jana Motyčková, odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie, analytička mzdového softwéru

Termín:

Október 2019

Miesto konania:

Hotel City, Galanta, ul. Vajanského 869/10

Cena:

55 EUR (Nie sme platca DPH.)

Rôzne:

Prihlášky prijímame do 26. 6. 2019 mailom, online cez webovú stránku alebo sms na tel. 0907 581 900, 0948 155 651

Poskytované zľavy:

Zľava - Cena 50 € na osobu pri účasti 2 a viac osôb z jednej firmy.

-   Cena obsahuje materiál, doplatok k obedu, nápoj, písací blok a pero.

Prihlásiť sa on-line teraz