Aktuálne organizujeme

Semináre a školenia

Pracovný čas, nadčasy, dovolenky, prekážky v práci, novinky pre mzdárky

Pripravovaná realizácia
Termín: 08. November 2019
Miesto: Galanta
Cena: 55 EUR (Nie sme platca DPH.)
Kontakt: tel.: 0907 581 900
Informácie: e-mail: akademials@akademials.sk, akademials@seznam.cz

Program:

 

1.      Pracovný čas

-        Pravidlá  pre rozvrhnutie pracovného času – rovnomerné, nerovnomerné rozvrhnutie, zmluvné podmienky , čo musí byť v kolektívnej zmluve, čo v pracovnej zmluve, o čom rozhoduje zamestnávateľ,

-        Pracovná zmena, rozvrh pracovných zmien – spôsob určenia, podmienky

-        Nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni, prestávky v práci

-        Dni pracovného pokoja

-        Práca nadčas - kedy možno nariadiť, kedy možno dohodnúť prácu nadčas, čo môže zamestnanec odmietnuť

-        Nadčas platený a nadčas za náhradné voľno, limity nadčasovej práce,

-        Podmienky práce v dňoch pracovného pokoja

-        Konto pracovného času, pružný pracovný čas

-        Evidencia pracovného času a nadčasu

2.      Pohotovosť

-        Nariadenie a dohodnutie pohotovosti, podmienky, limity

-        Výkon práce počas pohotovosti

3.      Dovolenka

-        Zistenie nároku, nárok pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase

-        Kedy určuje čerpanie dovolenky zamestnávateľ, kedy zamestnanec, termíny, podmienky

-        Kedy možno nevyčerpanú dovolenku preplatiť

4.      Prekážky v práci

-        Druhy prekážok v práci, prekážky s náhradu mzdy a bez náhrady mzdy, možnosti nadpracovania

-        Práceneschopnosť a OČR

-        Ošetrenie a vyšetrenie zamestnanca – limity pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase a pri kratších úväzkoch

-        Prekážky na strane zamestnávateľa vs dovolenka

-        Dokladovanie

-        Oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam pri prekážkach v práci

5.      Materská a rodičovská dovolenka

-        Materská dovolenka, materské

-        Rodičovská dovolenka, rodičovský príspevok

-        Oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam

-        MD, RD a dovolenka –zistenie nároku, čerpanie, možnosti preplatenia

6.      Pracovná cesta

-        Pracovný čas a nadčas počas pracovnej cesty

-        Povinné voľno po pracovnej ceste

Diskusia, otázky, odpovede

 

 

 

Odborný garant - lektor:

RNDr. Jana Motyčková, odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie, analytička mzdového softwéru

Termín:

08. November 2019

Miesto konania:

Galanta

Cena:

55 EUR (Nie sme platca DPH.)

Rôzne:

Prihlášky prijímame do 05. 11.  2019 mailom, online cez webovú stránku alebo sms na tel. 0907 581 900, 0948 155 651. 

Všetci on line prihlásení obdržia pozvánky. 

IČO: 42165903
DIČ: 2023700921

Fio banka: SK87 8330 0000 0025 0091 7711     SWIFT FIOZSKBAXXXX
VS: 0811


Nie sme plátca DPH.

Prezentácia prihlásených:  8,00 - 8,30 hod. 

Začiatok seminára: 8,30 hod. 

 


Adresa kontaktnej kancelárie:

Galanta, Mierové nám. č. 1, budova Mestského úradu, 2. poschodie, kanc. č. 66

Poskytované zľavy:

Zľava - 5 €/osobu pri účasti 2 a viac osôb z jednej firmy.

-   Cena obsahuje materiál, doplatok k obedu, nápoj, písací blok a pero.

Prihlásiť sa on-line teraz