Aktuálne organizujeme

Semináre a školenia

Aktuality v mzdovej učtárni a povinnosti zamestnávateľa na prelome rokov

Pripravovaná realizácia
Termín: 06. December 2019
Miesto: Galanta, Mestský úrad, Mierové nám. č. 1
Cena: 48 EUR (Nie sme platca DPH.)
Kontakt: tel.: 0907 581 900
Informácie: e-mail: akademials@akademials.sk, akademials@seznam.cz

Program:

 

-      Minimálna mzda 2020 a súvisiace úpravy

-       Dane, sociálne a zdravotné poistenie – parametre v roku 2020

-      Zmeny v dani z príjmov zo závislej činnosti, zaokrúhľovanie, brutácia príjmu, benefity zamestnancov oslobodené od dane, zmeny v nezdaniteľných častiach,

       elektronické  doručovanie

-      Dokladovanie daňového bonusu od 1.12.2019

-      Športové poukazy

-      Zmeny v platení poistného u dôchodcov

-      Zmluvy o výkone funkcie športového odborníka – zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení

-      Zmeny v dôchodkovom veku (prípadne v dôchodkoch)

-       Ďalšie legislatívne zmeny v mzdovej oblasti (podľa toho, ako budú prijaté v NR SR) – zmeny v Zákonníku práce, v sociálnom poistení, prípadne ďalšie zmeny týkajúce sa

        mzdovej učtárne

-      Vyhlásenie k dani z príjmov, zmena od 1.1.2020

-      Novela zákona o nelegálnom zamestnávaní

-       Rodičovský príspevok v r. 2020 – podmienky nároku na vyšší príspevok

-       Oznamovacia povinnosť za zamestnancov zaradených do 2.kategórie

-      Ročný výkaz o zamestnávaní ZŤP

-      Vystavenie Potvrdenia o zdaniteľnom príjme

Odborný garant - lektor:

RNDr. Jana Motyčková, odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie, analytička mzdového softwéru

Termín:

06. December 2019

Miesto konania:

Galanta, Mestský úrad, Mierové nám. č. 1

Cena:

48 EUR (Nie sme platca DPH.)

Rôzne:

Prihlášky prijímame do 4. 12. 2019 mailom, online cez webovú stránku alebo sms na tel. 0907 581 900, 0948 155 651. 

Všetci on line prihlásení obdržia pozvánky. 

IČO: 42165903
DIČ: 2023700921

Fio banka: SK87 8330 0000 0025 0091 7711     SWIFT FIOZSKBAXXXX
VS: 612


Nie sme plátca DPH.

Prezentácia prihlásených:  8,00 - 8,30 hod. 

Začiatok seminára: 8,30 hod. 


Adresa kontaktnej kancelárie:

Galanta, Mierové nám. č. 1, budova Mestského úradu, 2. poschodie, kanc. č. 66

Poskytované zľavy:

Cena 48,-- €/osobu pri úhrade vopred na účet, cena 50,-- €/osobu pri úhrade v hotovosti pred seminárom, cena 45,-- €/osobu pri účasti 2 a viac osôb z jednej firmy alebo organizácie. 

V cene je pracovný materiál, poznámkový blok, pero, obed, občerstvenie a režijné náklady spojené s organizovaním seminára.

Prihlásiť sa on-line teraz