Aktuálne organizujeme

Semináre a školenia

Daň z príjmu - príprava na daňové priznanie za r. 2019, novela zákona účinná k 1. 1. 2020

Pripravovaná realizácia
Termín: 21. Október 2019
Miesto: Galanta, Mestský úrad, Mierové nám. č. 1
Cena: 55 EUR (Nie sme platca DPH.)
Kontakt: tel.: 0907 581 900
Informácie: e-mail: akademials@akademials.sk, akademials@seznam.cz

Program:

Koniec kalendárneho roka a tým aj koniec zdaňovacieho obdobia je už veľmi blízko, je najvyšší čas začať sa na povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019  pripravovať. Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 musia podávať všetky podnikateľské právnické osoby a z fyzických osôb tie, ktoré majú za rok 2019 zdaniteľný príjem vyšší ako 1968,68 eur. Zákon o dani z príjmov č.595/2003 Zz., ktorý obsahuje pravidlá , ktoré musíme pri vypracovaní daňového priznania rešpektovať, sa mení niekoľkokrát  ročne. To je skutočnosť, ktorá prípravu daňového priznania k dani z príjmov robí veľmi zložitou a náročnou.

Program pripraveného seminára:

1/ novelizácie zákona o dani z príjmov k 1.1.2019 a v priebehu roka 2019, týkajúce a
- určenia základu dane fyzickej osoby
- zmeny v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti a ostatných príjmov
-zmeny  v príjmoch oslobodených od dane                                                                     

2/ nezdaniteľné čiastky základu dane fyzickej osoby platné pre rok 2019 a podmienky ich uplatnenia
- nezdaniteľná čiastka na daňovníka, manželského partnera
- príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie
- úhrady spojené s kúpeľnou starostlivosťou

3/ daňové a nedaňové výdavky
-
výdavky s podmienkou zaplatenia
- účtovné a daňové odpisy
- výdavky na majetok, ktorý môže mať charakter osobnej spotreby
- daň z pridanej hodnoty ako daňový výdavok                             

4/ obchodné vzťahy medzi závislými osobami, transferové oceňovanie
kto je závislou osobou, úprava základu dane závislých osôb

5/ zmeny v uplatňovaní daňového bonusu na nezaopatrené dieťa v roku 2019

6/ novelizácia zákona o dani z príjmov k 1.1.2020
„mikrodaňovník“, zmeny v odpočte straty, zmeny v odpisovaní, zmeny  v superodpočte na výskum a vývoj, zmeny v uplatňovaní daňových opravných položiek k pohľadávkam, zmeny v platení preddavkov na daň

7/ Diskusia
- odpovede na otázky účastníkov seminára

 

Účastníci seminára dostanú písomný materiál k problematike, ktorá je predmetom seminára

Odborný garant - lektor:

JUDr. Olga Groszova - daňový poradca

Termín:

21. Október 2019

Miesto konania:

Galanta, Mestský úrad, Mierové nám. č. 1

Cena:

55 EUR (Nie sme platca DPH.)

Rôzne:

Prihlášky prijímame do 18. 10. 2019 mailom, online cez webovú stránku alebo sms na tel. 0907 581 900, 0948 155 651. 

Všetci on line prihlásení obdržia pozvánky. 

IČO: 42165903
DIČ: 2023700921

Fio banka: SK87 8330 0000 0025 0091 7711     SWIFT FIOZSKBAXXXX
VS: 2110


Nie sme plátca DPH.

Prezentácia prihlásených:  8,00 - 8,30 hod. 

Začiatok seminára: 8,30 hod. 

 


Adresa kontaktnej kancelárie:

Galanta, Mierové nám. č. 1, budova Mestského úradu, 2. poschodie, kanc. č. 66

Poskytované zľavy:

- 5 eur na osobu pri prihlásení 2 a viac osôb z jednej firmy, organizácie. 

V cene je pracovný materiál, poznámkový blok, pero, obed, nápoj, dezert a režijné náklady spojené s organizovaním seminára.

Prihlásiť sa on-line teraz