Aktuálne organizujeme

Odborné kurzy

Kurz westernového jazdenia na koni pre stredne pokročilých - otvárame priebežne

Pripravovaná realizácia
Termín: 20. November 2020 - 30. Jún 2021
Miesto: Galanta
Kontakt: tel.: 0907 581 900
Informácie: e-mail: akademials@akademials.sk, akademials@seznam.cz

Cieľ kurzu:

Cieľom kurzu je zvládnuť techniku jazdy na koni a obsluhy koňa pre stredne pokročilých jazdcov. Jazdec musí preukázať základné  zručnosti ovládania koňa a jazdy na koni.

Kurz otvárame priebežne podľa záujmu. Technika osedlávania a starostlivosť o koňa - vhodné naučiť sa pred zakúpením koňa.

Poskytujeme poradenstvo pred zakúpením  vlastného koňa. 

 

Obsah kurzu:

Program kurzu:

1. Prístup ku koňovi - oboznámenie s metódou horsemanship

2. Výcivk aplikácie metódy horsemanship

3. Výučba a výcvik jazdy na koni, westernové jazdenie

 

Odborný garant - lektor:

Bc. Zuzana Klačanská, šampiónka drezúrnych disciplín SAWRR v r. 2012 a r. 2014, dvojnásobná majsterka Slovenska v drezúre 2016

Termín:

20. November 2020 - 30. Jún 2021

Miesto konania:

Galanta

Rôzne:

Kurzy sa otvárajú non-stop. Výučba sa realizuje na koni klienta, príp. na prenajatom koni.

Ak výučba prebieha u klienta, cena sa zvyšuje o cestovné náklady lektora.

Cena kurzu sa dohodne podľa stupňa náročnosti trénovania koňa. V prípade, že je kôň bez domestikácie, divoký, lektor ho môže odmietnuť trénovať.

Prihlásiť sa on-line teraz