Aktuálne organizujeme

O nás

Akadémia lektorov Slovenska (Akadémia LS) združuje lektorov pôsobiacich v oblasti vzdelávania dospelých i detí.

Lektori pôsobiaci v oblasti vzdelávania sú  skupina vysoko kvalifikovaných a vzdelaných odborníkov, ktorí vykonávajú túto činnosť profesionálne alebo popri svojom zamestnaní. V rámci vlastnej vzdelávacej činnosti Akadémia LS organizuje odborné semináre, školenia, kurzy, realizuje projekty verejno-prospešných akcií, tréningy a preventívne a kondičné cvičenia SM systému ,  výcviky koní a výcviky jazdcov.

Akadémia LS umožňuje svojim členom vzdelávať sa a zvyšovať si svoju kvalifikáciu, zúčastňovať sa odborných seminárov, konferencií na Slovensku i v zahraničí, publikovať odborné články, získavať odborné teoretické i praktické skúsenosti formou zahraničných stáží a zahraničných pobytov, získavania a dopĺňania jazykových znalostí a pod.