Aktuálne organizujeme

Kontakt

Sídlo: 924 01 Galanta, Hodská 116


IČO: 42165 903 DIČ: 2023700921

Číslo registrácie: VVS/1-900/90-375 25

E-mail: akademials@akademials.sk, akademials@seznam.cz

tel. +421 907 581 900