Kontakt

Sídlo: 924 01 Galanta, Hodská 116

Adresa kontaktnej kancelárie: 92401 Galanta, Mierové nám. 1, 3. poschodie č. dv. 85

IČO: 42165 903 DIČ: 2023700921

Číslo registrácie: VVS/1-900/90-375 25

E-mail: akademials@akademials.sk, akademials@seznam.cz

tel. +421 907 581 900

tel. +421 948 155 651