Členstvo

Členom Akadémie lektorov Slovenska sa môže stať každý lektor pôsobiaci vo vzdelávaní dospelých. Členstvo vzniká po odsúhlasení písomnej prihlášky Prezídiom Akadémie LS. Prezídium ALS rozhoduje o udelení čestného členstva.

Odbornosť lektora sa posudzuje na základe údajov o lektorskej praxi, overenej referenciami klientov, čo žiadateľ o členstvo dokladuje v prílohe svojej žiadosti.