Projekty

Členovia Akadémie lektorov Slovenska (Akadémie LS) sa podieľajú na vypracovávaní projektov k získavaniu finančných zdrojov pre činnosť Akadémie LS, môžu sami navrhovať a spracovávať projekty a v prípade úspešnosti projektu, podieľať sa na jeho realizácii.

Od r. 2013 realizujeme projekt výučby ovládania koňa metódou horsemanship. Projekt zahŕňa i kurzy jazdenia na koni pre postihnuté deti v rámci hipoterapie, prípravu na paraolympiádu v disciplínach jazdy na koni, zvládanie neovládateľného koňa a i.