Aktuálne organizujeme

Semináre a školenia

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických a právnických osôb za r. 2019

Pripravovaná realizácia
Termín: 14. Február 2020
Miesto: Veľká zasadačka Mestského úradu v Galante
Cena: 48 EUR (Nie sme platca DPH.)
Kontakt: tel.: 0907 581 900
Informácie: e-mail: akademials@akademials.sk, akademials@seznam.cz

Program:

 S príchodom  Nového roka prichádza povinnosť vyrovnať si daňovú povinnosť v oblasti dane z príjmov voči štátu. Povinnosť sa vzťahuje na fyzické aj právnické osoby, pravidlá sú uvedené v zákone č.595/2003 Z.z. p dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Najmä v dôsledku toho, že zákon sa neustále mení (len v roku 2019 bolo schválených 12 novelizácií zákona), pripraviť daňové priznanie nie je jednoduchá úloha. Pripravený seminár vám pomôže zorientovať sa  v tejto problematike.

Program seminára:

1/ Kto má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov FO a PO ?                                       

- určenie okruhu daňovníkov povinných podať daňové priznanie za r 2019

2/ Základ dane fyzickej osoby                                                                                                

- určenie základu dane, nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus

3/ Základ dane právnickej osoby     

- daňové výdavky, nedaňové výdavky, odpisy- možnosť odpisovania elektromobilov v odpisovej skupine „0“, DPH ako daňový náklad, pripočitateľné  a odpočitateľné      položky

4/Minimálna výška dane FO a daňová licencia PO – postup po zrušení licencie od  r.2018

5/Obchodné vzťahy medzi závislými osobami – transferové oceňovanie

6/Preddavky na daň na rok 2020 – významné zmeny v pravidlách

7/ Novelizácia zákona o dani z príjmov k 1.1.2020

8/Diskusia – odpovede na otázky účastníkov seminára

Účastníci seminára obdržia pracovný materiál, ktorý bude pomôckou na vypĺňanie daňového priznania 

 

Odborný garant - lektor:

JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca

Termín:

14. Február 2020

Miesto konania:

Veľká zasadačka Mestského úradu v Galante

Cena:

48 EUR (Nie sme platca DPH.)

Rôzne:

 

IČO: 42165903
DIČ: 2023700921

Majiteľ účtu: Akadémia lektorov Slovenska Galanta 

Fio banka: SK87 8330 0000 0025 0091 7711     SWIFT FIOZSKBAXXXX
VS: 1402

Nie sme plátca DPH.

Prezentácia prihlásených:  8,00 - 8,30 hod. 

Začiatok seminára: 8,30 hod. 

Prihlášky prosíme zaslať do: 13.02. 2020

Adresa kontaktnej kancelárie:

Galanta, Mierové nám. č. 1, budova Mestského úradu, 2 poschodie č. dv. 66

 

Poskytované zľavy:

Pri prihlásení 2 a viac osôb z 1 firmy alebo organizácie je cena za osobu  45 €. Cena  je rovnaká pri úhrade v hotovosti alebo na účet.

Pri úhrade za 1 osobu na účet vopred je cena 48,-- €/osobu.

Pri úhrade za 1 osobu  v hotovosti je cena 50,-- €/osobu.

V cene je pracovný materiál, poznámkový blok, pero, občerstvenie

Prihlásiť sa on-line teraz