Aktuálne organizujeme

Jazykové vzdelávanie

Konverzačné kurzy anglického jazyka

Pripravovaná realizácia
Termín: 20. Január 2016
Miesto: Galanta
Kontakt: tel.: 0907 581 900
Informácie: e-mail: akademials@akademials.sk, akademials@seznam.cz

Cieľ kurzu: Program:

Individuálne alebo firemné jazykové vzdelávanie je šité na mieru zákazníka. 

Je zameraný na konverzáciu, určený je pre záujemcov, ktorí ovládajú anglický jazyk na úrovni A2, B1, B2.

Počet účastníkov v skupine - max 8 osôb. Najefektívnejšia výučba - one-to-one.

Obsah kurzu:

Podľa požiadavky objednávateľa

Odborný garant - lektor:

Mgr. Robert Juhoš

Termín:

20. Január 2016

Miesto konania:

Galanta

Prihlásiť sa on-line teraz