Semináre a školenia

Daň z príjmov - zmeny od 1. 1. 2019, príprava daňového priznania za r. 2018

Pripravovaná realizácia
Termín: 14. December 2018
Miesto: Galanta, veľká zasadačka MU
Cena: 45 EUR (Nie sme platca DPH.)
Kontakt: tel.: 0907 581 900
Informácie: e-mail: akademials@akademials.sk, akademials@seznam.cz

Program:

Na seminári budú prednesené najnovšie legislatívne zmeny prijaté NR SR a platné od 1. 1. 2019 

Koniec kalendárneho roka  a tým aj koniec  zdaňovacieho obdobia je už veľmi blízko, je najvyšší čas začať sa na  povinnosť  podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018  pripravovať. Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 musia podávať všetky podnikateľské právnické osoby a z fyzických osôb tie, ktoré majú za rok 2018 zdaniteľný príjem vyšší ako 1901,67 eur. Zákon o dani z príjmov č.595/2003 Zz., ktorý obsahuje pravidlá , ktoré musíme pri vypracovaní daňového priznania  rešpektovať, sa mení niekoľkokrát  ročne. To je skutočnosť, ktorá prípravu daňového priznania k dani z príjmov robí veľmi zložitou a náročnou.

PROGRAM:

1/ novelizácia zákona o dani z príjmov k 1.1.2018 realizovaná zákonom č.344/2017 Z.z.              

- určenie základu dane fyzickej osoby                                                                                               

- zmeny v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti a ostatných príjmov                                       

- príjmy oslobodené od dane                                                                                                            

-nová nezdaniteľná časť základu                                                                                                       

- podmienky oslobodenia príjmov z reklám u niektorých PO, z prijatých náhrad škôd

2/ nezdaniteľné čiastky základu dane fyzickej osoby platné pre rok 2018 a podmienky ich uplatnenia                                                                                                                                                             -nezdaniteľná čiastka na daňovníka, manželského partnera                                                       

- príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie                                                -                           

- úhrady spojené s kúpeľnou starostlivosťou

3/ daňové a nedaňové výdavky                                                                                                       -

- výdavky s podmienkou zaplatenia                                                                                      

- účtovné a daňové odpisy                                                                                                    

- výdavky na majetok, ktorý môže mať charakter osobnej spotreby                                   

- daň z pridanej hodnoty ako daňový výdavok                       

4/ obchodné vzťahy medzi závislými osobami, transferové oceňovanie                      

kto je závislou osobou, úprava základu dane závislých osôb

5/ 13.plat (dovolenkový) a 14.plat (vianočný)   -  spôsob zdanenia                                                                                              

6/ informácia o novelizácii zákona o dani z príjmov k 1.1.2019                                               

7/ Diskusia- odpovede na otázky účastníkov seminára

Účastníci seminára dostanú písomný materiál k problematike, ktorá je predmetom seminára

Odborný garant - lektor:

JUDr. Oľga Groszová, daňová poradkyňa

Termín:

14. December 2018

Miesto konania:

Galanta, veľká zasadačka MU

Cena:

45 EUR (Nie sme platca DPH.)

Rôzne:

IČO: 42165903
DIČ: 2023700921

Účet: FIO banka

SK87 83 3000 0000 2500 9177 11

VS: 1412

Nie sme plátca DPH.

Prezentácia prihlásených 8,oo - 8,30

Začiatok seminára: 8,30 hod.

Prihlášky prosíme zaslať do:  13. 12. 2018

Adresa kontaktnej kancelárie:

Galanta, Mierové nám. č. 1, budova Mestského úradu, 2. poschodie č. dv. 66

 

Poskytované zľavy:

Pri prihlásení 2 a viac osôb z 1 firmy alebo organizácie je cena za osobu  40 €. Cena je rovnaká pri úhrade v hotovosti alebo na účet.

Pri úhrade za 1 osobu na účet vopred je cena 43,-- €/osobu.

Pri úhrade za 1 osobu  v hotovosti je cena 45,-- €/osobu.

V cene je pracovný materiál, poznámkový blok, pero, obed, občerstvenie a režijné náklady.

Prihlásiť sa on-line teraz