Sociálne a zdravotné poistenie v r. 2017 – oznamovacie povinnosti zamestnávateľa

Pripravovaná realizácia
Termín: 13. Október 2017
Miesto: Galanta
Cena: 43 EUR (Nie sme platca DPH.)
Kontakt: tel.: 0907 581 900
Informácie: e-mail: akademials@akademials.sk, akademials@seznam.cz

Program:

  1. Pojem zamestnanca v sociálnom a zdravotnom poistení..
  2. Oznamovacie povinnosti voči SP a ZP, termíny, nelegálne zamestnávanie :

–        dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru;

–        odvodová úľava pre dlhodobo nezamestnaných;

–        štatutári, spoločníci, príkazné zmluvy;

–        starostovia, poslanci;

–        súbežné právne vzťahy.

  1. Pripravovaná novela zákona o nelegálnom zamestnávaní od 1.1.2018.
  2. Prerušenie poistenia, vylúčenie povinnosti platiť poistné.
  3. Oznamovacie povinnosti počas trvania zamestnania a vykazovanie :

–        neplatené voľno, absencia, štrajk;

–        práceneschopnosť, materská a rodičovská dovolenka;

–        materské otca;

–        práca popri materskej;

–        práceneschopnosť po odpracovaní časti zmeny;

–        žena na materskej dovolenke bez nároku na materské;

–        práceneschopnosť a materské štatutára, dohodára.

  1. Evidenčný list dôchodkového poistenia.

–        pracovné pomery, dohody, zamestnanci s nepravidelným príjmom, odvodová úľava;

–        práceneschopnosť, materská dovolenka, materské štatutára, otec „na materskej“

 

 

 

Odborný garant - lektor:

RNDr. Jana Motyčková

Termín:

13. Október 2017

Miesto konania:

Galanta

Cena:

43 EUR (Nie sme platca DPH.)

Rôzne:

ČO: 42165903
DIČ: 2023700921

Fio banka: SK87 8330 0000 0025 0091 7711     SWIFT FIOZSKBAXXXX
VS: 1310

Nie sme plátca DPH.

Prezentácia prihlásených:  8,00 - 8,30 hod. 

Začiatok seminára: 8,30 hod. 

Prihlášky prosíme zaslať do:  11.10.2017

Adresa kontaktnej kancelárie:

Galanta, Mierové nám. č. 1, budova Mestského úradu, 3. poschodie č. dv. 85

Poskytované zľavy:

Pri prihlásení 2 a viac osôb z 1 firmy alebo organizácie je cena za osobu  40 €. Cena je rovnaká pri úhrade v hotovosti alebo na účet.

Pri úhrade za 1 osobu na účet vopred je cena 43,-- €/osobu.

Pri úhrade za 1 osobu  v hotovosti je cena 45,-- €/osobu.

V cene je pracovný materiál, poznámkový blok, pero,  obed, občerstvenie a režijné náklady.

 

Prihlásiť sa on-line teraz